AMERİKA'DA

Dil Eğitimi Üniversite Eğitimi Vize Okul Değişimi Vize Uzatma Çalışma İzni Sağlık Hizmetleri Genel YaşamAmerika Birleşik Devletleri 51 eyaletten oluşan bir Kuzey Amerika ülkesidir. Ülkede farklı etnik guruplardan gelen göçmelerin oluşturduğu bir kültür mozaiği mevcuttur. Ayrıca pek çok insan Amerika'ya göçmenlik ve vatandaşlık başvurusunda bulunmaktadır. Ülkede 3000'in üzerinde yüksek öğretim kurumu faaliyet göstermekte olup 550.000'i aşkın yabancı ögrenci eğitim görmektedir. Ülkede resmi ve en çok kullanılan dil İngilizce, ikinci en sık kullanılan dil ise İspanyolca'dır. Amerikan İngilizce'sinde eyaletlere bağlı aksan değişiklikleri görülebilir. Amerikan nüfusunun %50'si sadece 8 eyalette yaşamaktadır, bu eyaletler California, Illionis, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Ohio ve Pennsylvania'dır.

Dil Eğitimi

Amerika'da dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere dil eğitimi veren 400'den fazla kuruluş bulunur. Dil eğitimi üniversite veya college'lere bağlı İngilizce dil eğitim departmanlarının yanısıra üniversite veya college kampüslerinde bulunan özel dil kurslarında veya bağımsız dil kurslarında verilir. Amerika'da dil okullarını denetleyen kuruluşlar bulunmaktadır ACCET (The Accrediting Council for Continuing Education and Training) özel dil eğitim kuruluşlarını , UCIEP (Consortium of University and College Intensive English Programs) akredite edilmiş yüksekokullar ve üniversiteler tarafından verilen dil programlarını denetleyen kuruluşlardır. CEA(Commission on English Language Program Accreditation) ve AAIEP(American Association of Intensive English Programs) ise bu konuda faaliyet gösteren diğer kurumlardır. Öğrencilerin öğrenci vizesine başvurabilmeleri için haftada en az 18 saatlik bir eğitim kurumuna kabul edilmiş olmaları zorunludur. Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi için tıklayınız..


Üniversite Eğitimi

ABD'de 3600'den fazla yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Bunlardan 2100'den fazlası 4 yıllık ve 1500'den fazlası ise 2 yıllıktır. Yüksek öğrenim kurumları idari bakımından özel okullar ve devlet okulları olarak ayrılır. Eğitimin kalitesi ve verilen diplomaların geçerliliği açısından özel okullarla devlet okulları arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan okulun onaylı olmasıdır. Hem özel hem devlet okullarında öğrenim paralıdır. Ancak devlet desteğinden yararlanmaları sebebiyle devlet okullarının ücretleri özel okullara göre daha düşüktür. Öte yandan devlet okulları özel okullara göre öğrenci mevcudu bakımından daha kalabalıktır.Genel olarak 3 çeşit yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Ön lisans veren meslek yüksekokulları (junior or community colleges, vocational technical institutions),lisans derecesi veren 4 yıllık müstakil yüksekokullar (colleges) ve üniversiteler. 4 yıllık üniversiteye doğrudan kabul edilmek için TOEFL ve SAT sınavlarından geçerli not almanız zorunludur. Sınavlardan aldığınız puanlar ve lise not ortalamanız, başvurduğunuz üniversiteye kabul için çok önemlidir. Eğer İngilizce seviyeniz TOEFL ve SAT sınavlarını geçmek için yeterli değilse, bu durumda öncelikle bir üniversitenin hazırlık programına katılmalısınz.


Vize

Amerika'da The Immigration and Nationality Act (INA) yabancı uyruklu kişilerin ülkeye giriş ve kalma koşullarını düzenlemektedir. Öğrenci vizesinde 2 kategori bulunur (F ve M vizeleri). M vizesi mesleki eğitim almak üzere Amerika'ya gidecek olan kişilere verilir. F vizesi ise Amerika'daki bir üniversitede, dil okulunda, college'de veya akademik kurumlarda eğitim alacak kişilere verilir. F1 öğrenci vizesi alabilmeniz için; haftada en az 18 saat ders almanız zorunludur. Başvurduğunuz okulun size Amerika Hükümetinden onaylı I-20 A-B/ ID formunu göndermesi gerekir.Okulun bu formu verebilmesi için Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu ( U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) tarafından onaylanmış olması koşulu aranır. F ve M öğrenci vizeleri öğrenci ve değişim ziyaretçi bilgi sistemine (SEVIS) kayıtlı olmayan öğrencilere verilmez. Öğrencilerin kişisel bilgilerinin SEVIS sistemine kayıt ettirilmesi Amerikan eğitim enstitüsünün sorumluluğudur. Yasal hükümler uyarınca göçmen olmayan F, M öğrenci vizesi olan kişiler I-20 formunda belirtilen programa başlama tarihinden itibaren en fazla 30 gün önce Amerika'ya giriş yapabilirler. 30 günden daha uzun bir süre öncesinde giriş yapmak isteyen kişilerin visitor (turistik) vize alması gereklidir. Amerika vizesi için aranan koşullardan en önemlisi vizeye başvuran kişinin eğitimi boyunca maddi açıdan kendi giderlerini karşılayacak güçte olmasıdır. Vize Belgeleri için tıklayınız.


Okul Değişimi

Full time öğrenciler izin almak koşuluyla başka bir okula geçiş yapabilirler. Transfer olacakları okuldan yeni bir USICS I-20 A-B/ ID formu alıp, bu formun bazı bölümlerini doldurarak geçiş yaptıkları okula transfer tarihinden itibaren 15 gün içinde vermeleri gerekir. Yeni okulunuz formun üçüncü ve dördüncü sayfalarını size verecek , ilk iki sayfasını ise eski okulunuza ve USCIS'a gönderecektir


Vize Uzatma

Amerika'da full-time öğrenci şartlarını taşıdığınız müddetçe bazı zaman sınırlamaları şartıyla Amerika'da kalabilirsiniz. F1 öğrenci vizesi sahibi kişinin Amerika'da kalış süresi USICS I-20 A-B formunda yazılıdır. Normal şartlarda öğrencinin eğitimini bu tarih itibariyle bitirmesi gerekir. Kalış sürenizi eğitiminizi tamamlamak veya sağlık sorunları sebebiyle uzatmanız mümkündür. Bunun için okulunuzun USCIS I-538 (Certification By Designated School Official) formunu doldurarak, I-20 formunda bulunan eğitiminizin bitiş tarihinden en az 30 gün önce USCIS'e göndermesi gerekir.Onaylandığı taktirde eğitiminizin bitmesini takip eden 12 ay süresince staj yapmanıza izin verililir. Eğitim veya staj süresinin tamamlanmasından itibaren 60 gün içinde Amerika'yı terketmeniz gerekir.


Çalışma İzni

Kampüs İçi Çalışma

F-1 öğrenci vizesi sahibi öğrencilerin belirli koşullar dahilinde çalışmaları mümkündür. Kampüs içinde (veya kampüs dışında olmakla beraber okula bağlı araştırma projeleri vs. gibi konularda) öğrencilere okul sezonunda haftada 20 saat; okul tatillerinde ise full-time çalışma izni verilmiştir. Kampüs içinde olmakla birlikte okul ile ilgili olmayan inşaat işleri, ticari işletmeler bu kapsamda sayılmaz.Öğrencinin eğitimini tamamlamasından sonra staj programı hariç olmak üzere kampüs içi çalışma hakkı sona erer. Ancak öğrenci bir sonraki sene için eğitimine devam etmek üzere kaydını yaptırmış ise bu durumda çalışma hakkı devam eder. Öğrenci okul değişimi yapmış ise sadece SEVIS sisteminde kayıtlı okulunda çalışma hakkı vardır. F-1 vizeli öğrenci okulu başlamadan en fazla 30 gün içerisinde çalışmaya başlayabilir.

Kampüs Dışı Çalışma

F-1 vizeli öğrenci Amerika'da 1 akademik yılı başarıyla tamamlamak, koşuluyla aşağıdaki durumlarda kampüs dışında çalışma izni için başvurabilir. Kampüs dışı çalışma okul döneminde haftada 20 saati aşmamalıdır. Tatil dönemlerinde ise full-time çalışma izni verilebilir. Öğrencilik şartları sona erdiği anda çalışma hakkı da sona erer.
1. Öğrencinin ekonomik şartlarında beklenmedik bir değişiklik meydana gelmesi ve başka çalışma alternatifinin olmaması. Bu durumda çalışma izni başvurusu için şu koşulların oluşması gerekir:
• Amerika'da 1 akademik yılı başarıyla tamamlamak ,
• Öğrencinin eğitimini engellemeyecek şekilde çalışacağı bir işyerinden kabul belgesi,
• Öğrencinin çalışmak zorunda olduğunu kanıtlaması.
Öğrenci okulundan mutlaka çalışma izni için tavsiye istemelidir. Sözkonusu başvuru SEVIS'de yapılır. Öğrencinin doldurması gereken formlar ile birlikte izin için gerekli ücreti ve okuldan aldığı diğer kanıtlayıcı belgeler ile birlikte INS'ye başvuru yapması gerekir.
2. Uluslararası Organizasyonda Staj . Uluslarası tanınan bir organizasyondan staj için teklif alan F-1 vizeli öğrenci izin için başvuru yapabilir. Öğrencinin sözkonusu organizasyondan teklif edilen işin organizyon bünyesinde olduğuna dair yazılı teyit alması gerekir. Öğrencinin formlar ile birlikte izin için gerekli ücreti ödeyerek başvuru yapması gerekir.
3. Uygulama Stajı. F1 vizeli öğrenciye 1 akademik yıl boyunca full time kolej, üniversite veya konservatuarda kayıtlı olmak koşuluyla mesleki staj izni verilebilir. Bu uygulama aynı zamanda Amerika'da 1 akademik yıl eğitim görmüş daha sonra yurtdışında eğitime kayıt olmuş öğrencileri de kapsamaktadır. Bu koşullarda öğrenciye 12 ay staj yapma hakkı verilir. Dil eğitimi alan öğrencilerin staj yapma hakkı yoktur 2 tür uygulama stajı vardır.
• Müfredatla İlgili Uygulama Stajı: F1 öğrencisine okul tarafından eğitiminin bir parçası olarak staj yapma hakkı verilebilir. Bu tür staj okulun anlaşmalı olduğu kuruluşlar tarafından teklif edilir. 1 yıl veya daha fazla uygulama stajı yapmış öğrenciler eğitimlerinin bitiminde staj yapamazlar. Bunun tek istisnası öğrencinin derhal staj uygulamasına katılmasını öngören bir programa kayıtlı olması durumunda geçerlidir. Öğrenci staj uygulaması için okula başvuru yapmalıdır. SEVIS sisteme bağlı bir okulda öğrenim görüyorsa okul sistem üzerinde staj ile ilgili bilgileri kayıt eder ve SEVIS I-20 formunun çalışma ile ilgili sayfalarıını öğrenciye verir. Öğrenci okulun stajı kabul etmesinin ardından staja başlayabilir.
• İsteğe Bağlı Uygulama Stajı: Öğrenci eğitim gördüğü konu ile ilgili geçici olarak staj yapmak üzere aşağıdaki koşullarda izin için başvurabilir. Staj süresi 12 ayı geçemez. Stajın 1 akademik yıl eğitimin tamamlanmasından sonra başlaması koşuluyla öğrenci eğitime kayıt olduğu tarihten maksimum 90 gün öncesinde staj için başvurabilir.
1. Okulun tatil olduğu dönemlerde öğrenci halen daha kayıtlı ise veya gelecek dönem için kayıt yaptıracaksa ,
2. Okulun açık olduğu dönemlerde staj uygulamasının haftada 20 saati aşmaması koşuluyla,
3. Lisans eğitiminin veya öğrenci master , doktora programına kayıtlı ise tez veya benzeri ödevin tamamlanması durumunda ( öğrencinin eğitiminin bitiminden önce staj için başvurması gerekir ve eğitiminin bitimden itibaren 14 ay içinde isteğe bağlı uygulama stajını tamamlamalıdır).
4. Müfredatla ilgili staj başvurusundaki uygulama isteğe bağlı staj için de geçerlidir. Ancak öğrencinin okuldan onay aldıktan sonra formlar , gerekli ücret ve okul belgeleri ile birlikte INS'e başvurması gerekir. INS onayı olmadan staja başlayamaz.


Sağlık Hizmetleri

Amerika'da sosyal sağlık sistemi mevcut değildir. Kaliteli sağlık hizmetleri ülke genelinde sunulmakla birlikte pahalıdır. Bu nedenle Amerika'da eğitim görecek öğrencilere sağlık sigortası yaptırmaları önerilir.Okul kampüslerinin çoğunda basit rahatsızlıkların tedavisi için revir bulunmakta ve pahalı olmayan bir hizmet vermektedir.


Genel Yaşam

Amerika'da vadesiz hesap açtırarak hesabınızdan ATM kartınızla para çekebilir veya ödemelerinizi bankadan alacağınız çek defteri ile yapabilirsiniz. Banka hesabı açtırmadan önce banka hesabınızın Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tarafından sigortalı olmasına dikkat ediniz. FDIC mevduat sahiplerini bankadan kaynaklanan sebeplerle oluşacak kayıplara karşı koruyan bir kuruluştur. Bazı bankalar her işlem için yazdığınız her çek veya ATM'den çektiğiniz her para için belirli bir ücret alırlar. Çoğunlukla tüm ATM' lerden para çekebilmekle (bu durumda bankanız daha fazla masraf alacaktır) beraber sadece kendi bankanızın ATM'sine para yatırabilirsiniz Amerika'da ehliyetinizi uluslarararası olması koşuluyla 1 yıl kullanabilirsiniz. Daha sonrası için geçerli bir Amerikan ehliyetine ihtiyacınız vardır.